Fjernsupport for kunder

Ring 70 400 300 eller kontakt din personlige konsulent.


I forbindelse med vores teknikers forbindelse til din computer via fjernsupport, kan vores medarbejder få adgang til at se de persondata, som er åbne i forskellige programmer på din computer.

Vi beder dig derfor om straks at lukke alle programmer indeholdende persondata ned, såfremt det ikke er nødvendigt for vores udførsel af den aftalte support opgave, at de er åbne.

Vi gør opmærksom på, at alle Ravn ITs medarbejdere har underskrevet en tavshedserklæring om de personoplysninger, som medarbejderne ikke kan undgå at se, i forbindelse med ydelse af support.

Start fjernsupport


  • Fjernsupport faktureres pr. påbegyndt halve time.
  • Fjernsupport faktureres pr. påbegyndt kvarter, hvis du allerede har et fjernsupportabonnement til den PC, som Ravn IT skal tilgå, og hvis du har et klippekort.

Kundeemner Relaterede:
Billede:
D-mærket
Virksomhed:

D-mærket

Citat (forside og områder):
Digital ansvarlighed - Skaber digital tryghed.
Kontakperson og stilling (den som udtaler sig):
Billede:
Forretningsværdi til virksomheder
Virksomhed:

Forretningsværdi til virksomheder

Citat (forside og områder):
Danmarks nye mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.
Kontakperson og stilling (den som udtaler sig):
Billede:
Skaber værdi for virksomheden
Virksomhed:

Skaber værdi for virksomheden

Citat (forside og områder):
D-mærket er en enkel og tillidsfuld guide, der gør det nemt for virksomhederne at håndtere data sikkert og ansvarligt og derefter skilte med det.
Kontakperson og stilling (den som udtaler sig):
Service ikon:
Service navn:

D-mærket

Service tekst:

Ravn IT D-mærket og din garanti for digital tryghed

Introtekst på detaljevisning:

D-mærket tydeliggør hvilke virksomheder, der udviser digital ansvarlighed og giver dermed både forretningsværdi til os, tryghed for vores kunder og skaber et stærkere digitalt Danmark.


Features

Features:
Visning:

Et stærkere digitalt Danmark

D-mærket gør digital tillid til et positivt konkurrenceparameter og en dansk styrkeposition.
Overskrift:
Et stærkere digitalt Danmark
Visning:

Værdi for os som virksomhed

D-mærket gør det nemmere for os at håndtere data sikkert og ansvarligt.
Overskrift:
Værdi for os som virksomhed
Visning:

Digital tillid hos dig som kunde

D-mærket er med til at sikre at vi behandler dine data sikkert og ansvarligt.
Overskrift:
Digital tillid hos dig som kunde

Afsnit 1 - Billede
Hvad betyder D-mærket for dig som kunde hos Ravn IT
Afsnit 1 - Overskrift:

Hvad betyder D-mærket for dig som kunde hos Ravn IT

Afsnit 1 - Tekst omkring området:

D-mærket er Danmarks nye mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Det er afgørende, at vores kunder har tillid til de digitale tjenester, vi bruger hver dag. I dag kan det være vanskeligt at vide, om en virksomhed har god it-sikkerhed og håndterer vores data på en ansvarlig og etisk måde eller ej. Det vil D-mærket ændre på.

D-mærket er relevant for alle typer af virksomheder. Det guider virksomhederne til nemmere at få overblik over, hvad de skal leve op til inden for datasikkerhed, databeskyttelse og dataetik. 

D-mærket bruges som Standard for NIS2 minimumskrav - Se her


Afsnit 2 - Overskrift:

Hvorfor der er behov for D-mærket?

Afsnit 2 - Tekst:

D-mærket sætter barren højere end det, lovgivningen og GDPR (persondataforordningen) kræver, når det gælder behandlingen af dine data. 

På den måde bliver D-mærket et pejlemærke i forhold til ekstra sikkerhed og en dataetisk tilgang, hvor vi som virksomhed lægger os i selen for at ville noget mere end bare lovens bogstav.

Afsnit 2 - Billede
Hvorfor der er behov for D-mærket?

Afsnit 3 - Billede
Hvad skal der til, for at opnå D-mærket?
Afsnit 3 - Overskrift:

Hvad skal der til, for at opnå D-mærket?

Afsnit 3 - Tekst:

For at opnå D-mærket skal vi opfylde en række kriterier, der omhandler krav indenfor både it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Kriterierne dækker over områderne it-sikkerhed, databeskyttelse og dataetik:

  • Styring og forankring i ledelsen
  • Awareness og sikker adfærd
  • Teknisk it-sikkerhed
  • Krav til leverandørers it-sikkerhed og ansvarlige dataanvendelse
  • Transparens & kontrol med data
  • Dataetik

Læs om Sikkerhed & Netværk på denne side


Afsnit 4 - Overskrift:

Hvem står bag D-mærket

Afsnit 4 - Text:

Industriens Fond står bag D-mærket i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk. D-mærket støttes af Erhvervsstyrelsen og er en uafhængig privat organisation.

For at sikre virksomhedsforankring består styregruppen, udover Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk, af udpegede virksomhedsrepræsentanter samt observatører fra Industriens Fond og Erhvervsstyrelsen.

I D-mærkets advisory board sidder over 20 medlemmer, der har kompetencer indenfor it-sikkerhed, jura, privatlivsbeskyttelse, virksomhedshensyn, forretningsmodeller og overvågningskapitalisme, gennemsigtighed og kunstig intelligens.

Afsnit 4 - Billede
Hvem står bag D-mærket

Afsnit 5 - Billede
NIS2 | Stiller krav til cybersikkerhed | Brug D-mærket
Afsnit 5 - Overskrift:

NIS2 | Stiller krav til cybersikkerhed | Brug D-mærket

Afsnit 5 - Tekst:

NIS2 er et nyt EU-direktiv, der har til formål at styrke cybersikkerheden i Europa ved at stille krav til virksomheder og organisationer, der arbejder inden for kritiske sektorer eller leverer digitale tjenester. 

NIS2 træder i kraft i 2024, og det kan have konsekvenser for mange danske virksomheder, der skal sikre, at de lever op til de nye krav.

D-mærket er en dansk standard for cybersikkerhed, der er udviklet af IT-Branchen, Dansk Industri og Dansk Erhverv i samarbejde med myndigheder og eksperter. D-mærket er baseret på internationale best practices og er tilpasset danske forhold.

D-mærket har til formål at hjælpe virksomheder med at øge deres modstandskraft mod cyberangreb og skabe tillid hos kunder og samarbejdspartnere.

Hvis du vil vide mere om NIS2 og D-mærket, kan du læse mere på følgende sider:


Afsnit 6 - Overskrift:
Afsnit 6 - Tekst:

Afsnit 6 - Billede:

Afanit 7 - Billede:
Afsnit 7 - Overskrift:
Afsnit 7 - Tekst:

Security Awareness | IT-sikkerhed

Træning til dine medarbejdere, så de bliver bedre rustet til at spotte kritiske IT-trusler.

Læs mere og kontakt os | Vi hjælper dig i gang
Endnu flere grunde til at vælge Ravn IT
ModernWork_2
Ravn IT er Microsoft Solutions Partner og er din garanti for stor erfaring, høj ekspertise og ikke mindst dedikeret fokus på Microsofts produktportefølje.
Ravn IT er certificeret Microsoft 365 Enterprise Administrator
Ravn IT er certificeret Microsoft 365 Security Administrator
Ravn IT er Microsoft 365 Enterprise & Security Administrator, og din garanti for høj teknisk viden på Windows 10, Office samt Enterprise Security & Mobility.
Ravn IT er certificeret Microsoft 365 Azure Administrator
Ravn IT er certificeret Microsoft 365 Azure Security Engineer
Ravn IT er Microsoft Azure Administrator & Security Engineer, og din garanti for høj teknisk viden på Microsoft Azure, herunder virtuelle maskiner, netværk, storage, backup, monitorering og sikkerhed.

Til toppen