Fjernsupport for kunder

Ring 70 400 300 eller kontakt din personlige konsulent.


I forbindelse med vores teknikers forbindelse til din computer via fjernsupport, kan vores medarbejder få adgang til at se de persondata, som er åbne i forskellige programmer på din computer.

Vi beder dig derfor om straks at lukke alle programmer indeholdende persondata ned, såfremt det ikke er nødvendigt for vores udførsel af den aftalte support opgave, at de er åbne.

Vi gør opmærksom på, at alle Ravn ITs medarbejdere har underskrevet en tavshedserklæring om de personoplysninger, som medarbejderne ikke kan undgå at se, i forbindelse med ydelse af support.

Start fjernsupport


  • Fjernsupport faktureres pr. påbegyndt halve time.
  • Fjernsupport faktureres pr. påbegyndt kvarter, hvis du allerede har et fjernsupportabonnement til den PC, som Ravn IT skal tilgå, og hvis du har et klippekort.

Ansøg her

UopfordretUdfyld venligst feltet på følgende måde: 01-01-1980
Upload ansøgning (Skal være PDF)

Upload CV (Skal være PDF)

Upload foto (Skal være JPG)

Ravn ITs persondatapolitik for rekruttering

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Ravn IT, er det vigtigt at gøre dig bekendt med Ravn ITs politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag. 


Ravn ITs behandling af personoplysninger

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse. 

Ravn IT behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.  


Kontaktinformationer 

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag skal du følge den i opslaget anførte procedure for fremsendelse af ansøgning og du kan kontakte Torben Ravn på 70 400 300 for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Ravn ITs håndtering af personoplysninger.  

Søger du uopfordret, bedes du også sende din ansøgning via vores formular på www.ravnit.dk/jobhosravnit


Videregivelse af personoplysninger til tredjepart 

I tilfælde af, at Ravn IT benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen, herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests osv., vil dette fremgå af jobopslaget. 

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. 
Ravn IT kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig IT-sikkerhed. 


Indhentning af referencer  

Da Ravn IT har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos Ravn IT, kan Ravn IT indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke.

 

Følsomme oplysninger 

Ravn IT indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

I visse tilfælde vil det være relevant at indhente straffeattest på en potentiel kommende medarbejder. I sådanne tilfælde vil du blive bedt om at medbringe en straffeattest til samtalen. Straffeattesten kan du selv bestille med dit NemID på følgende adresse:  www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest

I forbindelse med ansættelse til visse særligt betroede stillinger, f.eks. som regnskabsansvarlig, kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om dine økonomiske forhold, f.eks. fra et kreditoplysningsbureau. Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter Ravn IT forinden dit samtykke hertil. 


Opbevaring af personoplysninger  

  1. Ravn IT opbevarer selv oplysninger om jobansøgere i en sikret database. Ravn IT overholder gældende krav til IT-sikkerhed.  
  2. Ravn IT opbevarer oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører indenfor EU/EØS.

Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. Ravn IT kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig IT-sikkerhed.


Periode for opbevaring af personoplysninger  

Ravn IT opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil Ravn IT har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Ravn IT har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i Ravn IT, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.  


Rettigheder 

I forbindelse med Ravn ITs behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder: 

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Ravn IT behandler om dig. Ravn IT svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse 
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger 
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante  
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling 
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200). 

Security Awareness | IT-sikkerhed

Træning til dine medarbejdere, så de bliver bedre rustet til at spotte kritiske IT-trusler.

Læs mere og kontakt os | Vi hjælper dig i gang
Endnu flere grunde til at vælge Ravn IT
ModernWork_2
Ravn IT er Microsoft Solutions Partner og er din garanti for stor erfaring, høj ekspertise og ikke mindst dedikeret fokus på Microsofts produktportefølje.
Ravn IT er certificeret Microsoft 365 Enterprise Administrator
Ravn IT er certificeret Microsoft 365 Security Administrator
Ravn IT er Microsoft 365 Enterprise & Security Administrator, og din garanti for høj teknisk viden på Windows 10, Office samt Enterprise Security & Mobility.
Ravn IT er certificeret Microsoft 365 Azure Administrator
Ravn IT er certificeret Microsoft 365 Azure Security Engineer
Ravn IT er Microsoft Azure Administrator & Security Engineer, og din garanti for høj teknisk viden på Microsoft Azure, herunder virtuelle maskiner, netværk, storage, backup, monitorering og sikkerhed.

Til toppen